การบริการ

September 11, 2012

7 อุปนิสัยการพัฒนาศักยภาพบริการ

นางวิไลพร   อู่คชสาร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป เนื้อหาโดยสรุป 7 อุปนิสัยสร้างสรรค์บริการให้เป็นเลิศ คือ คิดบวกดี เรียนรู้ดี สร้างสรรค์ดี พัฒนาดี สื่อสารดี ช่วยเหลือดี ประสานดี The Seven Key Commitments ที่ผู้ใช้บริการควรมี ได้แก่ Commitment to Self, Commitment to […]
February 9, 2012

การบริการห้องสมุดสมัยใหม่

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้าร่วมเสวนาการบริการห้องสมุดกับท่านผู้บริหาร, ผู้ใช้บริการที่เป็นอาจารย์และนักศึกษา เพื่อต้องการทราบถึงสิ่งที่ผู้ใช้บริการอยากให้มีในห้องสมุดสมัยใหม่ซึ่งนอกเหนือจาก นวัตกรรมที่มีอยู่ รวมถึงการบริการที่เน้นประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของห้องสมุด สิ่งที่ผู้ใช้บริการเสนอแนะมามีหลายอย่างที่ประทับใจไม่ว่าจะเป็นการจัดพื้นที่ให้โล่ง จัดพื้นที่อ่านหนังสือที่เงียบสงบ บรรเลงเพลงคลาสสิก รวมถึงการใช้กลิ่นอโรมาเธอราพี การจัดห้อง Discussion ให้เพียงพอ การSupport อาจารย์, นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และจัดคลีนิควิชาการ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ห้องสมุดจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เพราะการบริการห้องสมุดได้สะท้อนถึงการบริการที่เปลี่ยนไป ในขณะที่ผู้ให้บริการหลายส่วนยังมีมุมมองแตกต่างกัน ดังนั้นเราจึงต้องมีศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการกับทุกเรื่อง ที่สำคัญบรรณารักษ์เองจะต้องเน้นทักษะการบริการและการใช้เทคโนโลยี ดูเพิ่มเติมที่นี่
February 6, 2012

“เสียงโวย” คือ เสียงสวรรค์”

เมื่อครั้งปีที่ผ่านๆ มา ได้เข้ารับฟังการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม หัวข้อการอบรม เรื่องการสร้างความประทับใจในการบริการ  ได้เขียนสรุปที่ทางวิทยากรได้แนะนำไว้ให้คะ   บริการคือชีวิตมนุษย์   มนุษย์อยู่ในสิ่งแวดล้อมของการบริการตั่งแต่เกิดจนตาย และหลังจากตายแล้ว มนุษย์เป็นทั้ง “ผู้ให้” และ “ผู้รับ” บริการอยู่ตลอดเวลาและตลอดชีวิต หากบริการไม่ดี ชีวิตมนุษย์ไม่มีคุณภาพ ความสำคัญของงานบริการ บริการคือชีวิตของมนุษย์ บริการเป็นภาคธุรกิจที่สำคัญที่สุด บริการเป็นหัวใจของธุรกิจ บริการ “แย่ๆ” ยังรอให้ “แก้” อีกมาก […]
February 3, 2012

การบริการสู่ความเป็นเลิศ

สรุปการเสวนา “การบริการสู่ความเป็นเลิศ” จุดประสงค์และรูปแบบการเสวนา ในครั้งนี้เป็นการพูดคุย โดยเชิญอาจารย์ และนักศึกษาที่เคยมาใช้บริการห้องสมุดบ่อยครั้ง มาเล่าเรื่องเรื่องราวและความประทับใจในการมาใช้บริการของห้องสมุด ทั้งในด้านสถานที่ การให้บริการ และสิ่งที่ห้องสมุดและเจ้าหน้าที่ควรปรับปรุง  เพื่อให้ห้องสมุดมีมาตรฐานการให้บริการเดียวกัน และให้ทุกคนที่มาใช้บริการห้องสมุดเกิดความประทับใจ และมองภาพลักษณ์ของการให้บริการของห้องสมุดไปในทางที่ดี ข้อคิดที่ได้จากการเสวนา สิ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัยเป็นอันดับหนึ่ง คือห้องสมุด  ห้องสมุด จะเป็นแหล่งความรู้สูงสุดส่วนหนึ่ง คือการบริการ สิ่งหนึ่งที่ห้องสมุดไม่ต้องลงทุนในการให้บริการ คือ รอยยิ้ม แต่ผลตอบรับที่ได้กลับ มีค่า มหาศาล ดูเพิ่มเติมที่นี่
August 16, 2011

เทคนิคการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

เรื่อง                เทคนิคการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่อบรม        วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2554 (เวลา 09.00 – 12.00 น.)  วิทยากร           พ.อ.นพ. พงศ์ศักดิ์  ตั้งคณา  ประธานกรรมการ บริษัท พัฒนาเพื่อชีวิตและสังคม จำกัด  สรุปเนื้อหาการบรรยาย   การบริการสู่ความเป็นเลิศ (Excellent Service Behavior) การบริการ คือ […]
May 4, 2011

ระบบนิเวศธุรกิจพลังในการแข่งขันที่เหนือกว่า

Our competitors arent taking our market share with devices ; they are taking our market share with an entire ecosystem (คู่แข่งทั้งหลายไม่ได้กำลังแย่งส่วนแบ่งตลาดของเราด้วยแค่สินค้าใหม่ แต่เค้าแย่งส่วนแบ่งตลาดของเราโดยใช้ทั้งระบบนิเวศธุรกิจเลย) ข้อความส่วนหนึ่งจากจดหมายเปิดผนึกถึงพนักงานของโนเกีย โดย Nokia CEO […]