February 7, 2012

อยากให้ลูกเชื่อฟัง ต้องรู้จักฟังลูกก่อน

ในบ้านคุณมีปัญหาลูกไม่เชื่อฟังบ้างไหม ตอนเด็กๆ ก็ดูเชื่อฟ้งดี พอเริ่มโตเป็นวัยรุ่นกลับไม่ค่อยเชื่อฟังเท่าไร เชื่อเพื่อนเป็นส่วนมาก แล้วเราเป็นพ่อแม่จะแก้ปัญหานี้อย่างไร ไม่ให้ลูกออกนอกลู่นอกทางไปมากกว่านี้ อยากรับฟังข้อเสนอแนะจากคุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่ด้วยนะคะ จากทฤษฎีจิตวิทยาต่างๆ และกูรูทั้งหลายก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เราต้องเลี้ยงลูกแบบเพื่อน แล้วถ้าลูกไม่อยากเป็นเพื่อนกับเราทำไงดี ในทางปฏิบัติเราก็ได้นำจิตวิทยาต่างๆ มาปรับใช้ โดยเราต้องศึกษาจุดแข็งจุดอ่อนของลูกเราก่อนว่าคืออะไร คนเป็นพ่อแม่ย่อมรู้ดี เมื่อทราบแล้วเราก็นำสิ่งเหล่านั้นมาทบทวนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เราต้องรู้จุดอ่อนจุดแข็งของเราด้วยนะ เพื่อที่จะมาปรับให้ตรงกับลูก สิ่งที่ใช้ได้ผลมาโดยตลอดคือการรับฟังเวลาเขาพูดหรือเขาบอกอะไร หรือความต้องการของเขาไม่ว่าจะเป็นการขอไปเที่ยวกับเพื่อน การอยากได้สิ่งของ จากนั้นนำมาวิเคราะห์เป็นประเด็นว่า เพราะอะไร ไม่ทำได้ไหม หรือไม่มีได้ไหม ให้เขาแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ เมื่อฟังจบแล้ว เราก็วิเคราะห์กลับ ให้เขาเห็นในความคิดเห็นที่แตกต่างกัน โดยพยายามทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญของความรู้สึกของพ่อแม่ที่มีความเป็นห่วงจากใจ จากนั้นค่อยๆ เล่าสถานการณ์ของอันตรายต่างๆ […]