September 13, 2011

การวางแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความสำเร็จขององค์กร

เรื่อง                การวางแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความสำเร็จขององค์กร วันที่อบรม        วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2554 (เวลา 09.00 – 12.00 น.)  วิทยากร           พ.อ. อิทธิเดช   จันโททัย  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทนเนสซี่ แอสโซซิเอทส์ อินเตอร์เนชั่นแนล อเชีย จำกัด  สรุปเนื้อหาการบรรยาย    แผนพัฒนารายบุคคล […]