February 8, 2012

วิธีการส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน

การอ่านถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิต การศึกษาเล่าเรียน หรือแม้กระทั่งการประกอบอาชีพ เนื่องมาจากทุกคนต้องมีการเพิ่มพูนความรู้อย่างสม่ำเสมอ วิธีการที่ง่ายที่สุดคือ การหาหนังสือมาอ่าน จากสถิติของประเทศไทยในเรื่องของการอ่านหนังสือนั้นพบว่าค่าเฉลี่ยยังต่ำมาก เพราะเหตุผลใดกันหนอ คนไทยอ่านหนังสือไม่ออก คนไทยไม่ชอบอ่าน หรือไม่มีหนังสือให้อ่าน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลใด แต่ในฐานะที่เราเป็นแม่มีลูกอยู่ในการดูแล และจะต้องเป็นอนาคตของชาติต่อไป เรามาหาวิธีส่งเสริมการอ่านให้เด็กๆ กันดีกว่า จากประสบการณ์ของผู้เขียน พอรู้ตัวว่าตั้งท้องก็หาหนังสืออ่านเลย เป็นหนังสือเกี่ยวกับแม่และเด็ก อ่านเพื่อที่จะทำให้ตัวเองและลูกในท้องปลอดภัย หนังสือที่อ่านทุกวันและอ่านจบหลายรอบมากจนแทบจะจำได้ทุกหน้า คือหนังสือของคุณหมอชนิกา ตู้จินดา ชื่อ คุยกับหมอชนิกา เป็นหนังสือที่รุ่นพี่ให้สืบทอดต่อกันมาสำหรับคนท้อง […]