February 7, 2012

กฎหมายเบื้องต้นที่เราต้องรู้

ในการใช้ชีวิตประจำวันเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กฎหมายเบื้องต้นที่เราจำเป็นต้องรู้ก่อน มีอะไรบ้างลองนึกกันดู นึกออกกันหรือเปล่าเอ่ย เมื่อมีคนเกิด เราทราบไหมว่าเราต้องทำอย่างไรภายในระยะเวลาเท่าไร เมื่อเราต้องย้ายที่อยู่จากทะเบียนบ้านเราจะต้องทำอย่างไร การมีบัตรประชาชนครั้งแรกต้องทำเมื่ออายุเท่าไร แล้วต้องทำภายในกี่วัน ถ้าไม่ทำจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อบัตรประชาชนหมดอายุ ต้องดำเนินการอย่างไร เมื่อไร แล้วถ้ามีคนตายเราจะต้องแจ้งการตายอย่างไรที่ไหน เมื่อไร แค่นี้ก็เยอะแล้วใช่ไหมคะ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันต่อ (จากบทความของ สำนักงานเขตสาธร) http://www.lawyerthai.com/articles/people/009.php ดูเพิ่มเติมที่นี่