compatibility mode

February 3, 2012

วิธีแก้ MS Word 2010 opening in compatibility mode

อาการนี้เกิดจากการที่โปรแกรมสร้างเอกสารใหม่โดยใช้ Templates ของ 2007 หรือ 97-2003 สามารถแก้ไขได้โดย   ค้นหา ไฟล์ทุกไฟล์ที่ชื่อ Normal.dotm ในเครื่อง แล้วเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น Normal.old.dotm ครั้งต่อไปที่เปิดโปรแกรม MS Word 2010 โปรแกรมจะสร้าง Template Normal.dotm ไฟล์ใหม่ขึ้นมาเองถ้าคุณใช้ Template อื่น ให้เปิดไฟล์ Template ขึ้นมา […]