February 2, 2012

แผ่นวีดีโอ CD ประเภทต่างๆ

VCD (Video Compact Disc) ไฟล์ที่ใช้มาตรฐาน MPEG-1 ที่ให้คุณภาพในการแสดงผลที่ไม่สูงมากนัก ดังนั้น ราคาและคุณภาพ จึงได้เท่าที่จ่ายเท่านั้น ความจุต่อแผ่นประมาณ 700 MB เท่านั้น ปัจจุบัน ตลาดแผ่นวีดีโอ VCD ยังมีมากมายให้เห็น แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้สึกเสียอัถรสในการดูหนังก็คือ ในหนังวีดีโอหนึ่งเรื่อง จะต้องใช้แผ่น CD 2 แผ่น ซึ่งเราจะต้องเสียเวลานิดหนึ่งในการเปลี่ยนแผ่น และคุณภาพที่ค่อนข้างต่ำ […]