January 30, 2012

เตรียมตัวให้พร้อมกับการทดสอบ IPv6 ใน World IPv6 Day (8 มิถุนายน 2554)

ในวันที่ 8 มิถุนายนนี้ Google Facebook Yahoo! Akamai และ Limelight Network จะเป็นส่วนหนึ่่งขององค์กรที่ให้บริการทางเครือข่าย ที่จะให้บริการเนื้อหาของเว็บไซด์ผ่าน Internet Protocol version 6 (IPv6) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยเป้าหมายของการทดสอบ คือการกระตุ้นให้องค์กรอุตสาหกรรมตื่นตัว โดยให้ผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ผลิตอุปกรณ์ ผู้พัฒนาระบบปฏิบัติการ และบริษัทผู้พัฒนาเว็บไซด์ […]
January 30, 2012

วันที่ 8 มิ.ย. 54 World IPv6 Day

จากงานสัมมนาเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 “ปัจจุบันและอนาคตเครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) และการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ IPv6” ที่ผ่านมา อาจจะมีหลายๆ ท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมงาน เนื่องด้วย IP ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันที่เป็น IPv4 ได้ใกล้หมดแล้ว และหากเราต้องการขยายเครือข่ายอินเตอร์เน็ตคงจะไม่มี IPv4 ให้เพิ่มอีกแล้ว ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลหลักที่เราจำเป็นเปลี่ยนไปใช้ IP รุ่นที่ 6 (IPv6) และทุกส่วนของอินเตอร์เน็ตทั่วโลกจะต้องเปลี่ยนไปใช้ IPv6 […]
January 30, 2012

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IPv6 สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

ก็เป็นอีกครั้งที่เทคโนโลยีได้ก้าวล้ำและพัฒนาอยู่เสมอ เราเองในฐานะที่เป็นผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาตนเองและตามให้ทันเพียงพอที่จะใช้งานระบบสารสนเทศที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงานได้  IPv6 เองก็เป็นเรื่องที่ได้ถูกพลักดันและพัฒนาให้ใช้งานมาในโลกของเทคโนโลยีและการสื่อสารมาเป็นเวลากว่าสิบปีแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากยังมีเทคโนโลยีอื่น ๆ อีกหลายประเภทที่ทำให้ IPv4 (ที่เราใช้งานอินเทอร์เน็ตกันอยู่ในปัจจุบัน)  ยังได้รับความนิยมและคุ้นเคยสำหรับผู้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต ในอนาคตอันใกล้นี้ระบบการให้บริการต่าง ๆ ก็คงจะต้องเปลี่ยนมาให้บริการให้รูปแบบของ IPv6 ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้ ก็เป็นอันดีที่เราจะได้ทำความรู้จักกันเบื้องต้นกับ IPv6 ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เป็นเชิงเทคนิคบ้างเล็กน้อยแต่ก็สามารถเข้าใจได้อย่างไม่ยาก ดูเพิ่มเติมที่นี่