December 9, 2010

ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของงานทะเบียนนักศึกษาที่ต้องพัฒนา

จากปัจจุบันข้อมูลทะเบียนนักศึกษามีเป็นจำนวนมาก ที่จะนำมาใช้ประโยชน์กับนักศึกษา และการบริหารจัดการเชิงนโยบายได้ เข้ามา KM สวท. น่ะครับช่วยกันติชมเพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้น