MS Word 2010

February 3, 2012

วิธีการกำหนดชื่อผู้ใช้ (Author) ให้ Office 2010

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ใน Office 2010 ได้โดยการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้บนโปรแกรม Microsoft Office Excel 2010 หรือ Microsoft Office PowerPoint 2010 หรือ Microsoft Office Word 2010 อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้โปรแกรมอื่นๆ ได้รับการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ด้วย   เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ดูเพิ่มเติมที่นี่
February 3, 2012

วิธีแก้ MS Word 2010 opening in compatibility mode

อาการนี้เกิดจากการที่โปรแกรมสร้างเอกสารใหม่โดยใช้ Templates ของ 2007 หรือ 97-2003 สามารถแก้ไขได้โดย   ค้นหา ไฟล์ทุกไฟล์ที่ชื่อ Normal.dotm ในเครื่อง แล้วเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น Normal.old.dotm ครั้งต่อไปที่เปิดโปรแกรม MS Word 2010 โปรแกรมจะสร้าง Template Normal.dotm ไฟล์ใหม่ขึ้นมาเองถ้าคุณใช้ Template อื่น ให้เปิดไฟล์ Template ขึ้นมา […]