แนวทางการ Work from Home และ Learn from Home
May 7, 2021

Online Library RMUTT

Online Library RMUTT

ได้รวบรวมคลิบวีดีโอแนะนำผู้ใช้ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูการแนะนำการใช้งานและบริการต่างๆเพื่อสนับสนุนการวิจัยที่ห้องสมุดมีให้บริการ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการได้เข้าถึงและเรียนรู้แบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การระบาดโควิดเช่นนี้

การสืบค้นฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Full Text

 

 

 

 

 

 

 

 

การใช้โปรแกรม EndNote 20

 

 

 

 

 

 

 

 

การใช้งานโปรแกรม Turnitin

 

 

 

 

 

ดูทั้งหมด