presentation

February 13, 2012

ICT เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ICT เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน DOWNLOAD SLIDE   ICT เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน (PDF FORMAT) ดูเพิ่มเติมที่นี่
February 13, 2012

การให้บริการ ICTและการสนับสนุนการเรียนการสอน

การให้บริการ ICTและการสนับสนุนการเรียนการสอน DOWNLOAD SLIDE ICT เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน_web  (PDF FORMAT) ดูเพิ่มเติมที่นี่
February 13, 2012

เอกสารประกอบการนำเสนอ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การบริหารจัดการและแผนการพัฒนา ARIT PLAN 2554-2557

เอกสารประกอบการนำเสนอ วิสัยทัศน์  กลยุทธ์ การบริหารจัดการและแผนการพัฒนา ARIT PLAN 2554-2557 DOWNLOAD   Presentation1_ARIT_pongpith ดูเพิ่มเติมที่นี่
February 10, 2012

บริการเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

บริการเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา DOWNLOAD  PRESENTATION สารสนเทศเพื่อ บัณฑิตศึกษา ดูเพิ่มเติมที่นี่
February 10, 2012

เอกสารบรรยาย : SOCIAL NETWORK และ เทคนิคการนำเสนอ

หลักสูตร 1)โครงการบรรจุภัณฑ์ เพื่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างตราสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 2)โครงการฝึกอบรมภาษีสำหรับธุรกิจ SME DOWNLOAD SOCIALNETWORK_PRESENTATION powerpoint_technic ดูเพิ่มเติมที่นี่
February 10, 2012

Clear and to the Point

หนังสือ Clear and to the Point: 8 Psychological Principles for Compelling PowerPoint Presentations เป็นหนังสือเกี่ยวกับการแนะนำ การทำ POWERPOINT PRESENTATION ที่ดี เพื่อสร้าง presentation อย่างมืออาชีพ  โดยเนื้อหาในเล่มจะเป็นการยกตัวอย่างและแสดงแนวทางที่ดี ให้กับผู้อ่าน ถึงแม้ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ แต่เนื่องจากมีภาพประกอบ ก็ทำให้สามารถดูตัวอย่างและนำไปประยุกต์ใช้ได้โดยง่าย […]