presentation

ICT เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

DOWNLOAD SLIDE   ICT เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน (PDF FORMAT)

ดูเพิ่มเติมที่นี่

February 13, 2012

ICT เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ICT เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน DOWNLOAD SLIDE   ICT เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน (PDF FORMAT) ดูเพิ่มเติมที่นี่
February 13, 2012

การให้บริการ ICTและการสนับสนุนการเรียนการสอน

การให้บริการ ICTและการสนับสนุนการเรียนการสอน DOWNLOAD SLIDE ICT เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน_web  (PDF FORMAT) […]
February 13, 2012

เอกสารประกอบการนำเสนอ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การบริหารจัดการและแผนการพัฒนา ARIT PLAN 2554-2557

เอกสารประกอบการนำเสนอ วิสัยทัศน์  กลยุทธ์ การบริหารจัดการและแผนการพัฒนา ARIT PLAN 2554-2557 DOWNLOAD   […]
February 10, 2012

บริการเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

บริการเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา DOWNLOAD  PRESENTATION สารสนเทศเพื่อ บัณฑิตศึกษา ดูเพิ่มเติมที่นี่
February 10, 2012

เอกสารบรรยาย : SOCIAL NETWORK และ เทคนิคการนำเสนอ

หลักสูตร 1)โครงการบรรจุภัณฑ์ เพื่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างตราสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 2)โครงการฝึกอบรมภาษีสำหรับธุรกิจ SME DOWNLOAD SOCIALNETWORK_PRESENTATION powerpoint_technic […]
February 10, 2012

Clear and to the Point

หนังสือ Clear and to the Point: 8 Psychological […]