คุณภาพชีวิต

June 26, 2018

เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Building positive attitude for life quality development)

นายวันชัย   แก้วดี ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ การบรรยายธรรม เรื่อง การปรับตัวของบุคลากรในยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างมีความสุข  โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และพระอาจารย์วรวัฒน์ วรวฑฺฒโน                     “แผ่นดินธรรมนำใจให้ไร้ทุกข์ แผ่นดินทองพากายสุขไม่ทุกข์เข็ญ แผ่นดินเพชรมีความเด็ดคือร่มเย็น เพราะว่าเป็นแผ่นดินไทยไม่ไร้ธรรม เมื่อไม่ได้พัฒนาที่จิตใจ จะพัฒนาด้านใด ๆ ก็ไร้ผล การพัฒนาจึงต้องเริ่มที่ใจคน เพื่อให้เกิดผลพัฒนาที่ถาวร” […]
September 3, 2012

เงิน : บริหารอย่างไรไม่ให้จน

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม หลักสูตร เงิน : บริหารอย่างไรไม่ให้จน นางสุจิตรา  ยอดเสน่หา ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เนื้อหาโดยสรุป เงิน ปัญหาพื้นฐานทางสังคม เนื่องจากคนในสังคม ไม่รู้จักการวางแผนการเงิน ใช้จ่ายเกินตัว นิยมสร้างหนี้ ผลัดวันเก็บออม ชอบคิดว่าอายุยังน้อย ไม่มีความจำเป็นจะต้องรีบออม ปัญหาที่พบคือ จากการเริ่มต้นชีวิต เริ่มเข้าสู่การเรียนหนังสือ จบแล้วมีการประกอบอาชีพ จากนั้นมีรายได้ในปริมาณที่สูง แต่ไม่สามารถเก็บออมได้เนื่องจากหาเงินได้แต่ไม่รู้จักวิธีการบริหารเงิน หลักการบริหารเงิน […]
April 17, 2012

การบริหารงานบริหารชีวิตในโลกปัจจุบัน

การบริหารงานบริหารชีวิตในโลกปัจจุบัน นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป พระธรรมโกศาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่า ทุกคนเปรียบเหมือนดังกระจกเงาที่จะสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของแต่ละคน ถ้าหากชีวิตมีแต่ความเครียด เครียดกับทุกสิ่งรอบข้าง เครียดกับการทำงาน เครียดกับเพื่อนร่วมงาน เครียดกับเรื่องส่วนตัว กระจกเงารอบข้างก็จะสะท้อนให้เราเห็น ทุกคนรอบข้างจะออกหากจากเรา ถ้าหากชีวิตมีแต่ความสุข สนุกกับการทำงาน สนุกกับทุกสิ่งรอบข้าง คนรอบข้างก็จะมีความสุขไปกับเรา การบริหารตนเองเพื่อไม่ให้เกิดความเครียด และสร้างความสุขในการทำงาน สามารถทำได้ ดังนี้ ในการทำงานย่อมมีปัญหาเป็นธรรมดาแต่อย่าแก้ปัญหาโดยการใช้อารมณ์ ควรเริ่มต้นแก้ปัญหาที่สาเหตุเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม และรู้จักที่จะปรับเปลี่ยนความคิด […]
March 8, 2012

The Mystery of Capital Why Capitalism Triumphs In The West And Fails Everywhere Else

Hernando De Soto เป็นผู้ก่อตั้งและประธานสถาบัน the Institute of Liberty and Democracy (ILD: www.ild.org.pe) ในประเทศเปรู ซึ่งดำ เนินงานเพื่อพัฒนาแนวคิดและกลยุทธ์ในการสร้างระบบตลาดที่มีกฏหมายในการเสริมสร้างศักยภาพและโอกาสของคนยากจนเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ผู้เขียนได้รับการยกย่องจากวารสาร the  Economist ว่าเป็นนักคิดคนสำคัญคนที่สองของโลก รวมทั้งได้รับการยกย่องจากวารสาร time ว่าเป็นหนึ่งในห้าคนละตินอเมริกันที่สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ของศตวรรษที่ยี่สิบ ประเด็นสำคัญของหนังสือกล่าวถึงสาเหตุที่ทำ ไมการนำ ระบบทุนนิยมมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศประสบความสำเร็จในกลุ่มประเทศตะวันตก แต่ไม่ประสบความสำเร็จในประเทศโลกที่สามและในกลุ่มประเทศอดีตคอมมิวนิสต์ […]
February 8, 2012

กินกาแฟอย่างมีศิลป์ ถูกต้อง และอร่อย

ไปร้านกาแฟ หลายคนคงประสบปัญหาแบบนี้ – งงมั้ย เครื่องปรุงหลายกระปุกเค้ามีไว้ทำไม? – แท่งๆไม้ กับพลาสติกใช้ทำอะไร? – เอสเปรสโซกินแบบไหน – คาปูชิโนกินแบบไหน – ทำไม คาราเมลแมกคิอาโต้ ต้องแยกนมกับกาแฟ – แพ้คาเฟอีน หมอสั่งห้ามกินกาแฟ ทำไงดี กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ให้ทั้งกลิ่นและรสชาติ เรามารู้จักวิธีการกินกาแฟแต่ละประเภท ให้ถูกวิธีกันเถอะ เครื่องปรุงรสและกลิ่น แน่นอน เมื่อคุณได้กาแฟถ้วยโปรดมาแล้ว […]
February 8, 2012

เคล็ดลับสำหรับคนอยากรวยอย่างมีความสุข

คนรวยคือใคร เราลองมานิยามคำว่าคนรวยกันดูเล่นๆ กันดีกว่า คนรวยมีเงิน 100 บาท มีพอกินประทังชีวิตไป 1 วัน มีความสุขแล้วไม่ต้องการอะไรเพิ่ม ในความคิดของเขา เขาพอใจแค่นี้ ก็จัดว่าเป็นคนรวยประเภทหนึ่ง แต่ไม่ยั่งยืน เพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีเงิน 100 บาท ไว้กินอีกหรือเปล่า คนรวยมีเงิน 100 ล้านบาท มีกินอย่างเหลือเฟือ อยากทำอะไรก็ได้ อยากไปไหนได้ไป มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีและสิ่งที่ตัวเองทำ จัดว่าเป็นคนรวยอีกประเภทหนึ่ง […]