Application

January 27, 2012

มาดูวิธีแก้ปัญหาใช้ iTunes กับ PC เกิน 5 เครื่อง

โดยปกติแล้วทาง Apple จะบังคับให้เราสามารถ Authorize บัญชีของ iTunes กับเครื่อง PC แต่ละเครื่องผ่านทาง iTunes ได้ เพื่อที่เราจะได้ให้สิทธิคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น เข้ามาจัดการกับข้อมูล โดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับ Application ที่เราเคยซื้อไปแล้ว ซึ่งข้อกำหนดกับทาง Apple จะบังคับให้ Authorise ได้ไม่เกิน 5 เครื่องเท่านั้น ปัญหาก็คือ เมื่อเวลาผ่านไป บางครั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านั้น […]