February 7, 2012

Practise your English

การฝึกภาษาอังกฤษให้ได้ผล คุณเป็นอย่างนี้หรือไม่ เรียนภาษาอังกฤษมาครึ่งค่อนชีวิตแล้ว ยังนำเอามาใช้ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เราลองมาวิเคราะห์กันว่าเป็นเพราะอะไร การฟัง พูดอะไรกันฟังไม่รู้เรื่องจับใจความไม่ได้ เพราะเรายังฟัไม่มากพอ เราต้องมีความอดทนกันอีกนิด ดังนั้น ลองกลับไปฝึกฟังให้มากขึ้นฟังทุกวัน ฟังซ้ำๆ การฟังของเราจะดีขึ้น การพูด พูดไม่ได้ไม่รู้จะพูดกับใคร เพราะเราไม่มีโอกาสได้พบกับเจ้าของภาษา พอมีโอกาสความกล้าของเราก็ไม่มี เพราะกลัวพูดผิด ดังนั้น ลองพูดกับตัวเอง สมมติเป็นตัวละคร หรือถ้ามีเพื่อนฝึกก็จะดีมาก […]