February 9, 2012

Marc 21

Marc 21 เป็นชื่อที่รู้จักและคุ้นเคยกับบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดเป็นอย่างดี ในความรู้จักและคุ้นเคยนี้บางครั้งก็ทำเอาบรรณารักษ์มือใหม่ หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่นานๆมาลงรายการ  สับสนได้เหมือนกัน จากการทำงานมีน้องๆถามบ่อยก็คือ การลงรายการหนังสือที่มีผู้แต่งมากกว่า 3 คนลงรายการอย่างไร บางคนก็บอกว่าลงรายการผู้แต่งที่เขตข้อมูล 100 เช่น ยืน ภู่วรวรรณ…[และคนอื่นๆ]และลงรายการที่เขตข้อมูล 700 ด้วย บางคนก็บอกว่าเขตข้อมูล 100ไม่ต้องลงไปลงรายการที่เขตข้อมูล 700 เลย ปัญหาเกิดแล้วพี่ๆบอกหน่อยว่าอย่างไร ที่ถูกต้องก็คือ ที่เขตข้อมูล 100 […]