Competency
February 9, 2012
กลยุทธ์การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
February 9, 2012

การบริการห้องสมุดสมัยใหม่

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้าร่วมเสวนาการบริการห้องสมุดกับท่านผู้บริหาร, ผู้ใช้บริการที่เป็นอาจารย์และนักศึกษา เพื่อต้องการทราบถึงสิ่งที่ผู้ใช้บริการอยากให้มีในห้องสมุดสมัยใหม่ซึ่งนอกเหนือจาก นวัตกรรมที่มีอยู่ รวมถึงการบริการที่เน้นประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของห้องสมุด สิ่งที่ผู้ใช้บริการเสนอแนะมามีหลายอย่างที่ประทับใจไม่ว่าจะเป็นการจัดพื้นที่ให้โล่ง จัดพื้นที่อ่านหนังสือที่เงียบสงบ บรรเลงเพลงคลาสสิก รวมถึงการใช้กลิ่นอโรมาเธอราพี การจัดห้อง Discussion ให้เพียงพอ การSupport อาจารย์, นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และจัดคลีนิควิชาการ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ห้องสมุดจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เพราะการบริการห้องสมุดได้สะท้อนถึงการบริการที่เปลี่ยนไป ในขณะที่ผู้ให้บริการหลายส่วนยังมีมุมมองแตกต่างกัน ดังนั้นเราจึงต้องมีศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการกับทุกเรื่อง ที่สำคัญบรรณารักษ์เองจะต้องเน้นทักษะการบริการและการใช้เทคโนโลยี

ดูเพิ่มเติมที่นี่