สร้างสรรค์ ชีวิตให้เป็นเลิศด้วยศัพท์ภาษาอังกฤษ
February 6, 2012
คุณถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ
February 6, 2012

“เสียงโวย” คือ เสียงสวรรค์”

เมื่อครั้งปีที่ผ่านๆ มา ได้เข้ารับฟังการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม หัวข้อการอบรม เรื่องการสร้างความประทับใจในการบริการ  ได้เขียนสรุปที่ทางวิทยากรได้แนะนำไว้ให้คะ  

บริการคือชีวิตมนุษย์  

  1. มนุษย์อยู่ในสิ่งแวดล้อมของการบริการตั่งแต่เกิดจนตาย และหลังจากตายแล้ว
  2. มนุษย์เป็นทั้ง “ผู้ให้” และ “ผู้รับ” บริการอยู่ตลอดเวลาและตลอดชีวิต
  3. หากบริการไม่ดี ชีวิตมนุษย์ไม่มีคุณภาพ

ความสำคัญของงานบริการ

  1. บริการคือชีวิตของมนุษย์
  2. บริการเป็นภาคธุรกิจที่สำคัญที่สุด
  3. บริการเป็นหัวใจของธุรกิจ
  4. บริการ “แย่ๆ” ยังรอให้ “แก้” อีกมาก

ดูเพิ่มเติมที่นี่