น่าทึ่งกับประสิทธิภาพเครื่องสแกนเนอร์
February 3, 2012
หัวใจไม่มีข้ออ้าง:No Excuses
February 3, 2012

การบริการสู่ความเป็นเลิศ

สรุปการเสวนา “การบริการสู่ความเป็นเลิศ”

จุดประสงค์และรูปแบบการเสวนา ในครั้งนี้เป็นการพูดคุย โดยเชิญอาจารย์ และนักศึกษาที่เคยมาใช้บริการห้องสมุดบ่อยครั้ง มาเล่าเรื่องเรื่องราวและความประทับใจในการมาใช้บริการของห้องสมุด ทั้งในด้านสถานที่ การให้บริการ และสิ่งที่ห้องสมุดและเจ้าหน้าที่ควรปรับปรุง  เพื่อให้ห้องสมุดมีมาตรฐานการให้บริการเดียวกัน และให้ทุกคนที่มาใช้บริการห้องสมุดเกิดความประทับใจ และมองภาพลักษณ์ของการให้บริการของห้องสมุดไปในทางที่ดี

ข้อคิดที่ได้จากการเสวนา

  • สิ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัยเป็นอันดับหนึ่ง คือห้องสมุด  ห้องสมุด จะเป็นแหล่งความรู้สูงสุดส่วนหนึ่ง คือการบริการ
  • สิ่งหนึ่งที่ห้องสมุดไม่ต้องลงทุนในการให้บริการ คือ รอยยิ้ม แต่ผลตอบรับที่ได้กลับ มีค่า มหาศาล

ดูเพิ่มเติมที่นี่