ความสำเร็จ

March 9, 2012

คิดใหม่ เพื่ออนาคต ( Rethinking the Future )

โรวาน กิ๊บสัน  บรรณาธิการ ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย แปล-เรียบเรียง หนังสือ”คิดใหม่เพื่ออนาคต” หรือ “Rethinking The Future” เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมความคิดของ กูรู ( GURU – ปรมาจารย์ ) ทางด้านการบริหาร การจัดการ ของโลกมารวมไว้ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึง การคิดใหม่ ( Rethink ) ที่มาจากกรอบกระบวนทัศน์ใหม่ ( New […]
September 13, 2011

การบริหารอารมณ์เพื่อความสำเร็จ

เรื่อง            การบริหารอารมณ์เพื่อความสำเร็จ  วันที่อบรม    วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม  2554 (เวลา 09.00 – 12.00 น.)  วิทยากร       อาจารย์แสงอุษา  โลจนานนท์   ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม  บริษัท เอเชีย แปซิฟิก อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด สรุปเนื้อหาการบรรยาย   เหตุผลและความจำเป็นในการบริหารอารมณ์ ความเร็วของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่ออารมณ์และกรอบความคิดในการทำงาน รวมถึงแรงต้านที่เป็นผลมาจากความไม่สมดุลของความเร็วในการเปลี่ยนแปลง หลักการบริหารอารมณ์  […]
August 17, 2011

ปรับกระบวนคิด สร้างผลสัมฤทธิ์ในงาน

เรื่อง               ปรับกระบวนคิด สร้างผลสัมฤทธิ์ในงาน วันที่อบรม       วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2554 (เวลา 13.30 – 16.30 น.) วิทยากร          อ.เสน่ห์  ศรีสุวรรณ  ที่ปรึกษาฝ่ายฝึกอบรม ประจำภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก บริษัท เอ็กซอนโมบิล สรุปเนื้อหาการบรรยาย   สร้างโลกใหม่ของธุรกิจ ประกอบด้วย 3 C คือ  […]
January 5, 2010

การสร้างกำลังใจสู่ความสำเร็จในการทำงาน

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง  การสร้างกำลังใจสู่ความสำเร็จในการทำงาน วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2552  (เวลา 13.30 – 16.30 น.)   สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร       อ. ยงยุทธ  พีรพงศ์พิพัฒน์ สถาบัน ดีโฟ คอนซัลแท้นท์ จำนวนผู้เข้ารับการอบรม  […]