ภาษาอังกฤษ

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม
หลักสูตร
การพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องสำหรับคนวัยทำงาน 

นางสุจิตรา ยอดเสน่หา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

สรุปเนื้อหาการอบรม

การที่จะสามารถใช้งานภาษาอังกฤษได้นั้นจะต้องมีทั้งการเรียนรู้และเลียนแบบ เน้นการสื่อสารเพื่อให้เข้าใจเป็นหลัก ไม่ต้องอายที่จะพูด ภาษาอังกฤษมีทั้งแบบอเมริกัน และอังกฤษ ซึ่งการใช้คำศัพท์จะแตกต่างกัน หรือไม่ก็มีการสะกดต่างกัน หรือออกเสียงต่างกันบ้าง ในคำศัพท์ที่ใช้เหมือนกันซึ่งแสดงถึงการยื้อกันทางวัฒนธรรมของภาษา เช่น football (BE) soccer (AE) หรือ การสะกด เช่น colour (BE) color (AE) เป็นต้น

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านรากศัพท์ (root) มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะจะทำให้เราสามารถเข้าใจคำศัพท์นั้น หรือบริบทแวดล้อมหากมีความจำเป็นต้องมีการเดาคำศัพท์ เช่น

ped มีความหมายว่าเท้า Pedal  ที่เหยียบ stampede การเหยียบกันในเวลาที่เกิดเหตุการณ์ชลมุน pedestrian คนเดินเท้า impede ก้าวล้ำเส้น pedicure การทำเล็บเท้า
cen มีความหมายว่า 100  century  หมายถึง 100 ปี centennial  ครบรอบร้อยปี  percent ต่อร้อย เป็นต้น

การออกเสียงหนักเบาก็มีความสำคัญในภาษาอังกฤษ เพราะอาจจะทำให้มีความหมายต่างกันไปได้ เช่น Content ถ้าออกเสียงเน้นพยางค์หน้า จะหมายถึง เนื้อหา แต่ถ้าเน้นพยางค์ท้าย หมายถึงการถ่อมตน มักน้อย หรือการออกเสียงสั้นยาว อาจจะบอกหน้าที่ว่าเป็นคำประเภทใด เช่น เป็นคำนาม หรือคำกริยา เป็นต้น เช่น

Minute (มินิท) หมายถึงเวลา คือ นาที่ แต่ถ้าออกเสียง เป็น (ไมนูท) จะหมายถึง เล็กๆ น้อยๆ
Record (รีคอด) จะเป็นคำกริยา แปลว่าอัด  record (เร็กคอด) จะแปลว่าแผ่นเสียง

การพูดภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ จะต้องมีการเน้นคำในประโยค (Intonation) เพื่อแสดงให้เห็นว่าจะเน้นที่คำใดเป็นสำคัญในประโยคนั้น นอกจากนั้นการตีความในภาษาอังกฤษก็สำคัญ ซึ่งจะต้องดูบริบทแวดล้อมของคำรอบๆ ด้วยว่ามีความหมายนัยใด เช่นสำนวนในภาษาอังกฤษก็เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากบางครั้งไม่ได้แปลความหมายตรงตัว ซึ่งต้องอาศัยการตีความ

– Kill 2 birds with 1 stone. ตรงกับสำนวนไทย ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
– Beat about the bush. หมายถึง อ้อมค้อม เป็นต้น

ประโยชน์ที่ได้รับ
ได้เห็นทรรศนะของวิทยากรที่ไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ ตั้งแต่ตอนเด็ก ที่กล่าวถึงความยากง่ายและการปรับตัว และสิ่งสำคัญต้องไม่อายที่จะฝึก ได้เรียนรู้วิธีการที่จะกลับไปฝึกพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ได้มุมมองในการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่แตกต่างกัน ได้เห็นประโยชน์ของการใช้เพลงในการฝึกภาษา และมีกำลังใจที่จะฝึกภาษาอังกฤษให้ได้ผลมากยิ่งขึ้น

August 6, 2012

การพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องสำหรับคนวัยทำงาน

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม หลักสูตร การพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องสำหรับคนวัยทำงาน  นางสุจิตรา ยอดเสน่หา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สรุปเนื้อหาการอบรม […]
February 7, 2012

Practise your English

การฝึกภาษาอังกฤษให้ได้ผล คุณเป็นอย่างนี้หรือไม่ เรียนภาษาอังกฤษมาครึ่งค่อนชีวิตแล้ว ยังนำเอามาใช้ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน […]
February 6, 2012

คู่มือการใช้งานโปรแกรม CLT

DOWNLOAD คู่มือการใช้งานโปรแกรม CLT Quick Start 2011 clt.user.manual.TH ดูเพิ่มเติมที่นี่
February 6, 2012

สร้างสรรค์ ชีวิตให้เป็นเลิศด้วยศัพท์ภาษาอังกฤษ

เก็บมาฝาก…… ตอนนี้นั้งอยู่ห้อง Notebook Zone หยิบหนังสือมาอ่าน Dictionary  ยุทธวิธีสู่ความสำเร็จ โดย […]