ภาษาอังกฤษ

August 6, 2012

การพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องสำหรับคนวัยทำงาน

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม หลักสูตร การพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องสำหรับคนวัยทำงาน  นางสุจิตรา ยอดเสน่หา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สรุปเนื้อหาการอบรม การที่จะสามารถใช้งานภาษาอังกฤษได้นั้นจะต้องมีทั้งการเรียนรู้และเลียนแบบ เน้นการสื่อสารเพื่อให้เข้าใจเป็นหลัก ไม่ต้องอายที่จะพูด ภาษาอังกฤษมีทั้งแบบอเมริกัน และอังกฤษ ซึ่งการใช้คำศัพท์จะแตกต่างกัน หรือไม่ก็มีการสะกดต่างกัน หรือออกเสียงต่างกันบ้าง ในคำศัพท์ที่ใช้เหมือนกันซึ่งแสดงถึงการยื้อกันทางวัฒนธรรมของภาษา เช่น football (BE) soccer (AE) หรือ การสะกด เช่น colour […]
February 7, 2012

Practise your English

การฝึกภาษาอังกฤษให้ได้ผล คุณเป็นอย่างนี้หรือไม่ เรียนภาษาอังกฤษมาครึ่งค่อนชีวิตแล้ว ยังนำเอามาใช้ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เราลองมาวิเคราะห์กันว่าเป็นเพราะอะไร การฟัง พูดอะไรกันฟังไม่รู้เรื่องจับใจความไม่ได้ เพราะเรายังฟัไม่มากพอ เราต้องมีความอดทนกันอีกนิด ดังนั้น ลองกลับไปฝึกฟังให้มากขึ้นฟังทุกวัน ฟังซ้ำๆ การฟังของเราจะดีขึ้น การพูด พูดไม่ได้ไม่รู้จะพูดกับใคร เพราะเราไม่มีโอกาสได้พบกับเจ้าของภาษา พอมีโอกาสความกล้าของเราก็ไม่มี เพราะกลัวพูดผิด ดังนั้น ลองพูดกับตัวเอง สมมติเป็นตัวละคร หรือถ้ามีเพื่อนฝึกก็จะดีมาก […]
February 6, 2012

คู่มือการใช้งานโปรแกรม CLT

DOWNLOAD คู่มือการใช้งานโปรแกรม CLT Quick Start 2011 clt.user.manual.TH ดูเพิ่มเติมที่นี่
February 6, 2012

สร้างสรรค์ ชีวิตให้เป็นเลิศด้วยศัพท์ภาษาอังกฤษ

เก็บมาฝาก…… ตอนนี้นั้งอยู่ห้อง Notebook Zone หยิบหนังสือมาอ่าน Dictionary  ยุทธวิธีสู่ความสำเร็จ โดย ดร.โชคชัย ชยธวัช ”สร้างสรรค์ ชีวิตให้เป็นเลิศด้วยศัพท์ภาษาอังกฤษ” ขอเสนอคำว่า …… Accoust : เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ เมื่อรู้ตนเองว่ามีจุดอ่อนอะไร อย่าอายที่จะถามหรือแสวงหาแก้ไขให้เป็นจุดแข็ง เพราะผู้ที่ประสบความเสร็จไม่ใช่ว่าจะไม่มีจุดอ่อน แต่จุดอ่อนที่น้อยที่สุดขอให้กล้า…อย่าอาย กล้าที่จะเผชิญอย่ากล้าหาญ Benefaction : การทำความดี โลกที่สวยสดงดงาม […]