การฝึกภาษาอังกฤษให้ได้ผล

คุณเป็นอย่างนี้หรือไม่ เรียนภาษาอังกฤษมาครึ่งค่อนชีวิตแล้ว ยังนำเอามาใช้ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เราลองมาวิเคราะห์กันว่าเป็นเพราะอะไร

การฟัง พูดอะไรกันฟังไม่รู้เรื่องจับใจความไม่ได้ เพราะเรายังฟัไม่มากพอ เราต้องมีความอดทนกันอีกนิด ดังนั้น ลองกลับไปฝึกฟังให้มากขึ้นฟังทุกวัน ฟังซ้ำๆ การฟังของเราจะดีขึ้น

การพูด พูดไม่ได้ไม่รู้จะพูดกับใคร เพราะเราไม่มีโอกาสได้พบกับเจ้าของภาษา พอมีโอกาสความกล้าของเราก็ไม่มี เพราะกลัวพูดผิด ดังนั้น ลองพูดกับตัวเอง สมมติเป็นตัวละคร หรือถ้ามีเพื่อนฝึกก็จะดีมาก เพราะเท่าที่เรียนภาษาอังกฤษมา เวลาฝึกพูด อาจารย์ก็จะให้จับคู่กัน แล้วฝึก แสดงว่ามันต้องได้ผลแน่ๆ เราลองมาฝึกกัน

การอ่าน เป็นอะไรที่ยากมาก เพราะไม่รู้ว่าเรื่องรวมๆ กล่าวถึงอะไร คำศัพท์อะไรก็แปลไม่ออก ที่แปลได้ก็ไม่เห็นจะได้เรื่องราว มีผู้รู้แนะนำมาว่า ให้อ่านเรื่องที่เราอยากอ่าน ห้ามเปิดพจนานุกรมเด็ดขาด ถ้าอ่านไม่เข้าใจให้อ่านซ้ำๆ จนกว่าจะเข้าใจ ส่วนใหญ่คนเราพออ่านไม่เข้าใจก็ท้อแท้เลิกอ่านกันไป ก็เลยอ่านกันไม่ได้ ดังนั้นหากเราต้องการอ่านให้ได้เราต้องฝึกอ่านมากๆ

ดูเพิ่มเติมที่นี่