มาทำความรู้จักระบบสมรรถนะ (Competency) กันดีกว่า

Practise your English
February 7, 2012
การระดมสมองในการจัดทำแผน
February 7, 2012

มาทำความรู้จักระบบสมรรถนะ (Competency) กันดีกว่า

นางสุจิตรา ยอดเสน่หา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

เดี๋ยวนี้เวลาไปที่ไหนก็ได้ยินคำว่า “competency” มันคืออะไร แล้วเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร แล้วถ้าเราไม่มี competency จะได้ไหม ทำไมคำนี้ถึงมีความสำคัญกับตัวเรา หรือว่าการทำงานของเรา มาสำรวจกันว่าเรามี competency กันหรือยัง มีครบหรือไม่ แล้วมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้เรา มี competency ในการทำงานอย่างครบถ้วน เดี๋ยวเรามาดูกัน   Competency หรือ สมรรถนะ มันคืออะไร

Competency ตามความหมายของ American Heritage Dictionary หมายถึง ภาวะความเหมาะสมหรือคุณสมบัติที่ดี (thaitechnical.igetweb.com)

Competency ตามความหมายของ David C. McClelland คือ บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายใต้ปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้น สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ที่กำหนด ในงานที่ตนรับผิดชอบ (ประจักษ์ ทรัพย์อุดม, online 2554)

นักวิชาการส่วนใหญ่จะให้ความหมายของ Competency ว่า คือ สมรรถนะ หรือ ขีดความสามารถ

Competency ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ   ดูเพิ่มเติมที่นี่