ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย

October 18, 2012

การใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect 2012

นางเยาวลักษณ์  แสงสว่าง ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป การอบรมการใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect วิทยากรคือ คุณณัฐพล สีสุรักษ์ จากบริษัท ELSEVIER โดยฐานข้อมูลนี้เป็นฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์  รวบรวมหนังสือและวารสารทั่วทุกมุมโลก โดยคุณณัฐพล ได้กล่าวว่าหนังสือที่มีให้บริการมากกว่า 11,000 เล่ม (ใน 11,000 เล่มได้รวม major reference works, monograph และ […]
January 27, 2012

ประกาศบริษัท EBSCO ได้รวมกิจการกับบริษัท H.W. Wilson

ได้รับข่าวมาเรื่องการรวมกันของ2บริษัทฯ ที่ให้บริการฐานข้อมูลงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยฯได้ใช้บริการอยู่ จึงอนุญาตนำข่าวดังกล่าวมาประชาสัมพันธ์ต่อนะคะ การรรวมกิจการบริษัท EBSCO กับบริษัท H.W. Wilson ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้คะ   เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา บริษัท EBSCO ได้ประกาศรวมกิจการกับบริษัท H.W. Wilson แล้วอย่างเป็นทางการ เนื่องด้วยทั้งสองบริษัทมีประสบการณ์การให้บริการห้องสมุดและมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานที่คล้ายกัน ดังนั้นทางบริษัท EBSCO และ H.W. Wilson […]
January 27, 2012

Library RMUTT

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีบริการฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยที่มีประโยชน์กับนึกศึกษาที่ต้องการทำวิทยานาพนธ์ หรืออาจารย์ และบุคลากรที่ทำงานวิจัยและต้องการแหล่งข้อมูลอ้างอิง สามารสืบค้นได้      แหล่งข้อมูลที่มีนั้น จะมีทั้งวิทยานิพนธ์ที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งเว็บข่าวที่มหาวิทยาลัยรับมาเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน Presentation_ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย ข่าวที่เกี่ยวข้อง