7 อุปนิสัยการพัฒนาศักยภาพบริการ
September 11, 2012
การบริหารจัดการงานห้องสมุดเพื่อรองรับผลกระทบประชาคมอาเซียน 2558
October 18, 2012

การใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect 2012

นางเยาวลักษณ์  แสงสว่าง
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

เนื้อหาโดยสรุป

การอบรมการใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect วิทยากรคือ คุณณัฐพล สีสุรักษ์ จากบริษัท ELSEVIER โดยฐานข้อมูลนี้เป็นฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์  รวบรวมหนังสือและวารสารทั่วทุกมุมโลก โดยคุณณัฐพล ได้กล่าวว่าหนังสือที่มีให้บริการมากกว่า 11,000 เล่ม (ใน 11,000 เล่มได้รวม major reference works, monograph และ series ไว้ด้วย) และวารสารสามารถเข้าถึงได้ 2,500 ฉบับ และยังกล่าวว่าฐานนี้เป็นฐานที่อยู่ในอันดับ 1 ใน 4 ของโลก ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเทคโนโลยี สามารถเข้าใช้งานทางด้านสายวิทย์และสายศิลป์ ซึ่งเหมาะสำหรับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจสืบค้นหาผลงานเพื่อทำผลงานทางด้านวิจัย วิทยานิพนธ์ นอกเหนือจากนี้ยังสามารถเช็คจำนวนการอ้างอิงผลงานนั้นจากเว็บไซต์ SCORPUS ซึ่งเป็นฐานหนึ่งในส่วนของ SciVerse ได้อีกด้วย แต่ต้องเป็นหน่วยงานที่มีการบอกรับ SCORPUS ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีบอกรับฐานเฉพาะในส่วนของ ScienceDirect เท่านั้น

ScienceDirect มีฟังก์ชั่น และ Application ต่าง ๆ ที่ช่วยในการสืบค้น ทั้งหนังสือ วารสาร รูปภาพ ตาราง และวิดีโอ สามารถเข้าไปใช้งานในการดาวโหลดเอกสารได้ไม่จำกัดจำนวนต่อวัน มีการจัดเรียง 25 บทความยอดนิยมทั่วโลก อีกทั้งยังสามารถติดตามงานวิจัยที่สนใจผ่านทาง e-Mail ได้โดยการกำหนดค่า My alerts โดยผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้ฟังก์ชั่นเสริมต่างๆ ได้ และเมื่อสมัครสมาชิกแล้วระบบจะเก็บข้อมูลการสืบค้นของสมาชิกเอาไว้ เมื่อ login เข้าใช้ฐานจะปรากฏรายการที่เคยสืบค้น และแสดงจำนวนผลลัพธ์เพื่อผู้ใช้ต้องการกลับมาดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมในภายหลังได้

การสืบค้น ScienceDirect สามารถสืบค้นบทความที่สนใจ และมีลิ้งเชื่อมโยงไปในส่วนของบทความที่เกี่ยวข้องได้  ฐานนี้เมื่อสืบค้นบทความยังสามารถช่วยในเรื่อง Export Citation เพื่อนำมาอ้างอิงในบทความของเราได้อย่างถูกต้อง

สามารถดูรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ http://www.library.rmutt.ac.th/reference-database/eng โดยเลือกไปที่ฐาน ScienceDirect จะมีรายละเอียดการใช้ให้ท่านสามารถดาวโหลดได้

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับความรู้ในทักษะการสืบค้นฐานข้อมูล ScienceDirect ที่มีการปรับรูปแบบการใช้งานในปี 2012 เพื่อสามารถมาถ่ายทอดในการปฏิบัติงานและให้กับนักศึกษาและผู้ใช้บริการให้ทราบได้อย่างถูกต้องเหมาะสม