ฐานข้อมูล

September 25, 2018

การประชุม EBSCO Annual Conferences 2018

แหล่งที่มาภาพ: www.stacksdiscovery.com/folio/ นางสาวชรินทิพย์  อิศรางกูร ณ อยุธยา ตำแหน่ง  บรรณารักษ์ สรุปรายละเอียดเนื้อหาการอบรม เป็นการสรุปผลงานและตัวFunctionใหม่ของบริษัท EBSCO ที่มีให้บริการ EBSCO Discovery Services (EDS) คือ การสืบค้นข้อมูลแบบหน้าจอเดียว โดยใช้การสืบค้นแบบ Google serarch โดยผลการสืบค้น (ในการ search เพียงครั้งเดียว) จะรวบรวมข้อมูลจากทุกฐานข้อมูลที่ สกอ. […]
October 18, 2012

การใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect 2012

นางเยาวลักษณ์  แสงสว่าง ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป การอบรมการใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect วิทยากรคือ คุณณัฐพล สีสุรักษ์ จากบริษัท ELSEVIER โดยฐานข้อมูลนี้เป็นฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์  รวบรวมหนังสือและวารสารทั่วทุกมุมโลก โดยคุณณัฐพล ได้กล่าวว่าหนังสือที่มีให้บริการมากกว่า 11,000 เล่ม (ใน 11,000 เล่มได้รวม major reference works, monograph และ […]
February 9, 2012

กลยุทธ์การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สมใจ วงศ์บุญรอด ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เมื่อเราได้โจทย์ หรือหัวข้องานวิจัยจากผู้ใช้บริการทำอย่างไรเราจึงจะหาแหล่งข้อมูลได้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด มีวิธีง่ายๆมาฝากคะ 1. แจงปัญหา, โจทย์ หรือหัวข้องานวิจัย 2. วิเคราะห์ปัญหาโจทย์ ใคร ทำอะไร เพื่ออะไร 3. คัดแยก keyword หัวเรื่อง ออกจากโจทย์ คำควรเป็นคำนาม คำเหมือน คำคล้าย หรือมีรากศัพท์เดียวกัน 4. […]
February 7, 2012

ฐานข้อมูลการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

จากการที่ได้มีโอกาสให้ความรู้กับนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ในการการสืบค้นฐานข้อมูลด้านการวิจัย และการใช้โปรแกรมในการจัดการรายการอ้างอิงงานวิจัย EndNote ทำให้ทราบว่า นักศึกษารู้จักแต่ฐานข้อมูล ScienceDirect ซึ่งมีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านเคมีอีกหลายฐาน เช่น ฐาน pubmed, ACS, Web of Science แม้กระทั่ง Ingentaconnect ก็ยังมีเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ได้ค้นคว้ากัน ขอยกตัวอย่างฐานข้อมูล ที่ได้ช่วยให้นักศึกษาได้ค้นคว้าดังนี้ ฐานข้อมูล ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์ […]
January 27, 2012

OCLC ถ่ายโอนกิจการ Netlibrary ให้กับ EBSCO

เรียนท่านผู้ใช้บริการ Netlibrary eBook และ eAudiobook เนื่องจากได้รับเมล์แจ้งการเปลี่ยนแปลง รูปแบบของตัวฐานข้อมูลและการใช้งานของ NetLibrary เพื่อให้ข่าวสารได้ทราบทั่วกันจึงขอแจ้งข่าวต่อในส่วนของข้อมูลรายละเอียดที่ได้รับมา ดังนี้ Netlibrary เป็นของ OCLCแต่ปัจจุปันทาง OCLC ได้ถ่ายโอนกิจการ Netlibrary eBook และ eAudiobook ให้กับทางEBSCO เป็นผู้บริหารและให้บริการต่อไป ซึ่งทางบริษัท Advance Media Suppliesได้เป็นผู้แทนจำหน่ายและให้บริการหลังการขายทุกประการจึงใคร่ขอชี้แจงข้อมูลตามเอกสารที่ได้แนบมานี้ถึงการต้องเตรียมตัวของห้องสมุดและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในการจัดเก็บข้อมูลในเบื้องต้น […]
January 11, 2010

แนะนำฐานข้อมูล ScienceDirect

          ฐานข้อมูล ScienceDirect  คือ ระบบสืบค้นบทความวารสาร สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ จำนวนกว่า 1,800 ชื่อ ของสำนักพิมพ์ Elsevier Science, Academic Press และสำนักพิมพ์อื่นๆ รวมทั้งวารสาร Reviews (Trends & Current Opinion) จำนวนกว่า 6.2 ล้านระเบียน […]