เทคนิคการพูด

January 5, 2010

ศิลปะการพูดต่อที่ชุมชน

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง  ศิลปะการพูดต่อที่ชุมชน วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2552  (เวลา 09.00 – 12.00 น.)   สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร       อ.เสน่ห์  ศรีสุวรรณ ที่ปรึกษาฝ่ายฝึกอบรม ประจำภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก บริษัท  เอ็กซอนโมบิล(EXXONMOBIL) จำกัด […]