ฝึกอบรม

September 9, 2009

การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร

เรื่อง การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2552  (เวลา 09.00 – 12.00 น.)   สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น 1 และห้องประชุมชั้น 4  อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม                 17  คน     สรุปเนื้อหาการบรรยาย […]