ผู้บริหารระดับสูง

March 9, 2012

Why CEOs fail

David L.Dotlich และ Peter C.Cairo  ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นผู้อบรม และให้คำแนะนำ แก่ผู้บริหารระดับสูง (Coaching) เขาได้เขียนจากประสบการณ์ในการอบรม แนะนำ แก่ผู้นำ หลายพันคน หนังสือเล่มนี้ได้เสนอขั้นตอนที่จะช่วยเหลือผู้บริหารแต่ละคนในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผล CEO (Chief Executive Officer) หรือเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงจะประสบกับการเป็นผู้นำ ที่จะต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบ การเรียนรู้จากความล้มเหลว ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้แสดงให้ทราบว่าผู้นำ ในทุกระดับจะต้องระมัดระวังพฤติกรรมที่เป็นเชิงลบและควบคุมให้ได้ ความเป็นผู้นำมีลักษณะอย่างไร    เราจะให้นิยามของความเป็นผู้นำอย่างไร ความเป็นผู้นำ […]