ชุดคำสั่ง Administration

February 7, 2012

การแก้ปัญหาชุดคำสั่ง Administration ในรายวิชาที่ถูกลบ

ท่านอาจารย์ท่านใดมีปัญหาเผลอไปลบชุดคำสั่ง การจัดการรายวิชาออกไป โดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่ต้องตกใจเรามาทำการแก้ไขให้ชุดคำสั่งกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งที่เราต้องการได้ โดยมีวิธีการทำดังนี้ ให้ท่านอ่านจากเอกสารแนบ 11-9-1-RecoverySite Admin หรือสามารถ ดูเพิ่มเติมที่นี่