การแก้ปัญหาชุดคำสั่ง Administration ในรายวิชาที่ถูกลบ