คุณภาพบริการ

August 16, 2011

เทคนิคการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

เรื่อง                เทคนิคการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่อบรม        วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2554 (เวลา 09.00 – 12.00 น.)  วิทยากร           พ.อ.นพ. พงศ์ศักดิ์  ตั้งคณา  ประธานกรรมการ บริษัท พัฒนาเพื่อชีวิตและสังคม จำกัด  สรุปเนื้อหาการบรรยาย   การบริการสู่ความเป็นเลิศ (Excellent Service Behavior) การบริการ คือ […]