การอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม

February 6, 2012

“เสียงโวย” คือ เสียงสวรรค์”

เมื่อครั้งปีที่ผ่านๆ มา ได้เข้ารับฟังการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม หัวข้อการอบรม เรื่องการสร้างความประทับใจในการบริการ  ได้เขียนสรุปที่ทางวิทยากรได้แนะนำไว้ให้คะ   บริการคือชีวิตมนุษย์   มนุษย์อยู่ในสิ่งแวดล้อมของการบริการตั่งแต่เกิดจนตาย และหลังจากตายแล้ว มนุษย์เป็นทั้ง “ผู้ให้” และ “ผู้รับ” บริการอยู่ตลอดเวลาและตลอดชีวิต หากบริการไม่ดี ชีวิตมนุษย์ไม่มีคุณภาพ ความสำคัญของงานบริการ บริการคือชีวิตของมนุษย์ บริการเป็นภาคธุรกิจที่สำคัญที่สุด บริการเป็นหัวใจของธุรกิจ บริการ “แย่ๆ” ยังรอให้ “แก้” อีกมาก […]