การบริหารจัดการ

March 9, 2012

คิดใหม่ เพื่ออนาคต ( Rethinking the Future )

โรวาน กิ๊บสัน  บรรณาธิการ ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย แปล-เรียบเรียง หนังสือ”คิดใหม่เพื่ออนาคต” หรือ “Rethinking The Future” เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมความคิดของ กูรู ( GURU – ปรมาจารย์ ) ทางด้านการบริหาร การจัดการ ของโลกมารวมไว้ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึง การคิดใหม่ ( Rethink ) ที่มาจากกรอบกระบวนทัศน์ใหม่ ( New […]
March 9, 2012

การสร้างจินตนาการใหม่

การสร้างจินตนาการใหม่ (สร้างธุรกิจให้เป็นเลิศในยุคแห่งความผันผวนและไร้ระเบียบ) Re imagine! (Business Excellence in a Disruptive Age) โดย นพเก้า ห่อนบุญเหิม นักพัฒนาระบบราชการ 5 สำนักงาน ก.พ.ร. องค์กรธุรกิจสมัยใหม่ (New Business) จะมีรูปแบบและลักษณะขององค์กรแบบเสมือนจริง (Virtual Organization) ซึ่งหมายถึงองค์กรซึ่งดำรงอยู่ด้วยเครือข่าย หรือ พันธมิตรของบริษัทที่เป็นอิสระและดำเนินการร่วมผลประโยชน์ของธุรกิจเฉพาะที่มีการดำเนินกิจกรรมด้วยความรวดเร็ว […]
March 9, 2012

Why CEOs fail

David L.Dotlich และ Peter C.Cairo  ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นผู้อบรม และให้คำแนะนำ แก่ผู้บริหารระดับสูง (Coaching) เขาได้เขียนจากประสบการณ์ในการอบรม แนะนำ แก่ผู้นำ หลายพันคน หนังสือเล่มนี้ได้เสนอขั้นตอนที่จะช่วยเหลือผู้บริหารแต่ละคนในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผล CEO (Chief Executive Officer) หรือเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงจะประสบกับการเป็นผู้นำ ที่จะต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบ การเรียนรู้จากความล้มเหลว ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้แสดงให้ทราบว่าผู้นำ ในทุกระดับจะต้องระมัดระวังพฤติกรรมที่เป็นเชิงลบและควบคุมให้ได้ ความเป็นผู้นำมีลักษณะอย่างไร    เราจะให้นิยามของความเป็นผู้นำอย่างไร ความเป็นผู้นำ […]
February 13, 2012

เอกสารประกอบการนำเสนอ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การบริหารจัดการและแผนการพัฒนา ARIT PLAN 2554-2557

เอกสารประกอบการนำเสนอ วิสัยทัศน์  กลยุทธ์ การบริหารจัดการและแผนการพัฒนา ARIT PLAN 2554-2557 DOWNLOAD   Presentation1_ARIT_pongpith ดูเพิ่มเติมที่นี่