กระบวนการทำงาน

August 10, 2011

แนวคิดการจัดกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เรื่อง           แนวคิดการจัดกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่อบรม    วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554 (เวลา 09.00 – 12.00 น.)  วิทยากร       ดร.สุทธิ ภาษีผล  ปรึกษาอิสระ และอาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ   สรุปเนื้อหาการบรรยาย                   กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ คือ กระบวนการที่สร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมาตรฐาน (Standard) เป็นที่ยอมรับ (Acceptable) […]