โครงการลดโลกร้อน

February 2, 2012

โครงการ”เปลี่ยนกระดาษเป็นต้นไม้”

โครงการลดโลกร้อน “เปลี่ยนกระดาษเป็นต้นไม้” “ลดปริมาณขยะ ช่วยประหยัดทรัพยากร เริ่มเสียก่อนที่ตัวคุณ” 1. หลักการและเหตุผล การปลูกต้นไม้เพื่อให้ ความร่มรื่น และเป็นการลดโลกร้อนได้ เป็นโครงการหนึ่งของโครงการห้องสมุด สีเขียวว่าด้วยการลดภาวะปัญหาโลกร้อน โดยการนำขยะประเภทกระดาษที่ใช้แล้วมารีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นการลดการตัดต้นไม้ ที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ต้นไม้ลดลง เราจึงควรเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลก โดยการปลูกต้นไม้ตามโครงการลดโลกร้อน “เปลี่ยนกระดาษเป็นต้นไม้” ดังที่กล่าวมาว่าการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง โดยที่ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิต ที่สามารถดูดซับก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ ต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่จะมีความสามารถในการลดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ ได้มากกว่าต้นไม้ชนิดพุ่ม เพื่อเป็นการสร้างสมดุล เป็นการกรองมลพิษและผลิตออกซิเจน และช่วยลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นที่ นั้น […]