แยกฐานข้อมูลของ StatPress

February 10, 2012

แยกฐานข้อมูลของ StatPress ออกจาก wp

แยกฐานข้อมูลของ StatPress ออกจากฐานข้อมูลของ wordpress StatPress Version: 1.4.1 WordPress Version : 3.1.2 (ที่ใช้ทดสอบแต่รุ่นอื่นๆน่าจะคล้ายกัน) STEP1 wp-config.php เพิ่มบรรทัดนี้ลงไป คือการกำหนดชื่อ database ที่ต้องการให้ไปเก็บ define(‘DB_NAMSTATPRESSE‘, ‘wpstatpress‘); วางต่อในส่วนของการกำหนดฐานข้อมูล STEP2 statpress.php เปลี่ยน global $wpdb; […]