แผนธุรกิจ”ขนมหม้อแกงโบราณ”

September 30, 2011

แผนธุรกิจ”ขนมหม้อแกงโบราณ”

มทร. ธัญบุรี สุดเจ๋ง…พัฒนาสูตรขนมหม้อแกงโบราณจนคว้ารางวัลระดับประเทศ เล็งต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชน นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ในนามกลุ่ม “Rmutt 33”  ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวน 4 คน คือ นางสาวธนันยา เตโชชะ  นายนรินทร์ ม่วงน้อย   นางสาวจิตรา  วงษ์จำปา  และนางสาวปิยาภรณ์ สังข์เงิน  จัดทำแผนธุรกิจส่งเข้าประกวดในโครงการ One-2-Call Brandage Award โดยเป็นแผนพัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านขนมไทย ศูนย์ OTOP […]