เทคนิคการสืบค้น

February 9, 2012

กลยุทธ์การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สมใจ วงศ์บุญรอด ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เมื่อเราได้โจทย์ หรือหัวข้องานวิจัยจากผู้ใช้บริการทำอย่างไรเราจึงจะหาแหล่งข้อมูลได้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด มีวิธีง่ายๆมาฝากคะ 1. แจงปัญหา, โจทย์ หรือหัวข้องานวิจัย 2. วิเคราะห์ปัญหาโจทย์ ใคร ทำอะไร เพื่ออะไร 3. คัดแยก keyword หัวเรื่อง ออกจากโจทย์ คำควรเป็นคำนาม คำเหมือน คำคล้าย หรือมีรากศัพท์เดียวกัน 4. […]