เงิน–การบริหาร

September 3, 2012

เงิน : บริหารอย่างไรไม่ให้จน

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม หลักสูตร เงิน : บริหารอย่างไรไม่ให้จน นางสุจิตรา  ยอดเสน่หา ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เนื้อหาโดยสรุป เงิน ปัญหาพื้นฐานทางสังคม เนื่องจากคนในสังคม ไม่รู้จักการวางแผนการเงิน ใช้จ่ายเกินตัว นิยมสร้างหนี้ ผลัดวันเก็บออม ชอบคิดว่าอายุยังน้อย ไม่มีความจำเป็นจะต้องรีบออม ปัญหาที่พบคือ จากการเริ่มต้นชีวิต เริ่มเข้าสู่การเรียนหนังสือ จบแล้วมีการประกอบอาชีพ จากนั้นมีรายได้ในปริมาณที่สูง แต่ไม่สามารถเก็บออมได้เนื่องจากหาเงินได้แต่ไม่รู้จักวิธีการบริหารเงิน หลักการบริหารเงิน […]