อากาศยานไร้คนขับ

June 2, 2020

การถ่ายภาพทางอากาศยานโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) Aerial Photography by Drone

แหล่งที่มาภาพ:@dronecnx นายวันชัย   แก้วดี ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา   ชำนาญการ การถ่ายภาพทางอากาศยานโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) Aerial Photography by Drone โดย ผศ.ดร. สุรพล บุญลือ และดร.ไพฑูรย์ กานต์ธัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี          วิวัฒนาการอากาศยานไร้คนขับ (Drone) วิวัฒนาการอากาศยานไร้คนขับ (Drone) แบ่งเป็น 2 ยุค ก็คือยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง […]