ห้องเรียนออนไลน์

February 7, 2012

ห้องเรียนออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เปิดแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามาร่วมเรียนรู้ได้  ผ่านเว็บไซต้ห้องเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย www.moodle.rmutt.ac.th  มีรายวิชาที่น่าสนใจในหลักสูตรต่างๆ มากมายและยังมีความรู้อื่นๆ ทั้งในด้านวิชาการ และวิชาชีพ ไว้ให้บริการเช่นกัน           ห้องเรียนออนไลน์ แหล่งเรียนรู้ที่ไม่จำกัดทั้งในเรื่องของเวลา และสถานที่ ขอให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ทุกท่านมีความสุขกับการเรียนรู้อย่างไม่จำกัด มีข้อขัดข้อง หรือข้อเสนอแนะ สามารถ ติดต่อเราได้ที่ moodle@mail.rmutt.ac.th ดูเพิ่มเติมที่นี่