ศึกษาดูงาน

September 20, 2019

ศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้ากระบี่ จังหวัดกระบี่ และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จ.กระบี่

แหล่งที่มาภาพ: www.egat.co.th/ นางวันดี  เจียมสมบุญ ตำแหน่ง  บรรณารักษ์   โรงไฟฟ้ากระบี่ เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ถ่านลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงแห่งแรก และแห่งเดียวในภาคใต้ มีเนื้อที่ประมาณ 600 ไร่ เริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507  ในปี พ.ศ. 2539 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เสนอโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแห่งใหม่ในบริเวณโรงไฟฟ้าเดิม และผ่านความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แต่ได้รับอนุญาตโครงการจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. […]