ภาษา PHP

February 10, 2012

แกะรหัสผ่าน Access ด้วย PHP

<?php <html> <head><title>Access Password Recovery</title></head> <body bgcolor=”#CCCCCC”> <h2>* Access Password Recovery *</h2> <form method=”post”> <b>URL : </b><input type=”text” name=”mdb” size=”50″> <input type=”submit” value=” OK “><br> <b>Example […]