พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

January 6, 2010

เทคนิคการรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง  เทคนิคการรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2552  (เวลา 09.00 – 12.00 น.)   สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร       ดร. ปริญญา  หอมเอนก  ผู้ก่อตั้ง และผู้อำนวยการ  ศูนย์ฝึกอบรม ACIS […]