ผู้ว่าราชการแบบบูรณาการ

March 12, 2012

ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ กับการบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ กับการบริหารการเปลี่ยนแปลง ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรี ท่านปลัดกระทรวง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และเพื่อนข้าราชการทุกท่านวันนี้ผมสามารถพูดได้เต็มปากว่า ประเทศไทยเราก้าวพ้นช่วงแห่งวิกฤตไปแล้ว แต่ก็ไม่อยากให้พวกเราลืมบทเรียนอันเจ็บปวดที่ผ่านมาในช่วง 6 ปี เพราะบทเรียนนี้มีต้นทุนที่แพงมหาศาลทีเดียวคนไทยเราลืมง่ายกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาครั้งนั้น แม้แต่ฝรั่งเองยังจำคำพูดของ Dr. Paul Krugman ที่ได้พูดถึงวิกฤตเศรษฐกิจว่า ความเสียหายของวิกฤตเศรษฐกิจนั้นมันหนักหนาสาหัสเสียจนคนที่มองโลกในแง่ร้าย ไม่สามารถจินตนาการภาพออกมาได้ พอผ่านมา 6 ปี […]