ประกันภันรถยนต์

March 19, 2011

ประกันวินาศภัย (ที่ไม่ไช่ประกันภันรถยนต์)

ประกันวินาศภัย นอกเหนือจาก ประกันภัยรถยนต์ ยังมีประกันภัยทรัพย์สินและที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์สินที่มีลักษณะเพื่อใช้งาน เช่น อาคาร สำนักงานต่างๆ โรงแรม อพาร์ตเม้น ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ การประกันภัยทรัพย์สินเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อท่านเจ้าของทรัพย์สินนั้น โดยเราจะพบว่าภัยที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของเรา และสร้างความเสียหายในมูลค่าที่สูงมากนั้น จะเป็นเรื่องของการเกิดเพลิงไหม้ การทำประกันอัคคีภัย เป็นการประกันภัยที่คุ้มครองความเสียหายอันเนื่องจากไฟไหม้ หรือภัยเพิ่มเติมอื่นๆ ต่อทรัพย์ที่เอาประกันภัย เพื่อให้ความคุ้มครองต่อเจ้าของทรัพย์สินที่มีการจัดทำประกันอัคคีภัย และเพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการทำประกันภัยที่สอดคล้องกับการสภาพความเสี่ยง ของตน จึงมีความจำเป็นที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย เงื่อนไข ความคุ้มครอง […]