บริษัท H.W. Wilson

January 27, 2012

ประกาศบริษัท EBSCO ได้รวมกิจการกับบริษัท H.W. Wilson

ได้รับข่าวมาเรื่องการรวมกันของ2บริษัทฯ ที่ให้บริการฐานข้อมูลงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยฯได้ใช้บริการอยู่ จึงอนุญาตนำข่าวดังกล่าวมาประชาสัมพันธ์ต่อนะคะ การรรวมกิจการบริษัท EBSCO กับบริษัท H.W. Wilson ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้คะ   เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา บริษัท EBSCO ได้ประกาศรวมกิจการกับบริษัท H.W. Wilson แล้วอย่างเป็นทางการ เนื่องด้วยทั้งสองบริษัทมีประสบการณ์การให้บริการห้องสมุดและมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานที่คล้ายกัน ดังนั้นทางบริษัท EBSCO และ H.W. Wilson […]