นวัตกรรม

January 4, 2010

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2552  (เวลา 09.00 – 12.00 น.)   สถานที่           ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร         ผศ.ไตรสิทธิ์ เบญจบุณยสิทธิ์  ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรคค์สถาบันทริซประเทศไทย   สรุปเนื้อหาการบรรยาย                        Altshuller มองว่าความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหานั้นจะต้องมีวิธีการคิดที่เป็นระบบ สามารถเรียนรู้กันได้ […]