ทักษะด้านไอที

January 27, 2012

ทักษะด้านไอทีต่อไปนี้จำเป็นต่อบรรณารักษ์ยุคใหม่หรือไม่

ได้อ่านบล็อกของเว็บ thailibrary เห็นบทความนี้น่าสนใจที่เกี่ยวกับทักษะด้านไอทีของบรรณารักษ์ แล้วทำให้คิดว่ายุคสมัยนี้มีการเปลี่ยนการทำงานของบรรณารักษ์ในยุคปัจจุบันไปมาก นอกจากจะรู้เรื่องการ catalog หนังสือแล้ว ยังต้องมีความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอีก โดยประเด็นทักษะทางไอทีที่ทางเว็บ thailibrary มีการนำเสนอจากประเด็นที่มีการร่วมแสดงความคิดเห็นกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ทักษะเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ มีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ กระบวนการทำงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ รู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พื้นฐาน โดยเฉพาะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต่อการให้บริการผู้ใช้ และการใช้งานในห้องสมุด  มีความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่จำเป็น และมีการใช้งานในห้องสมุด โดยเฉพาะ […]